Vyčistit, opláchnout a připravit

Nabízíme tři různé systémy předúpravy: tunelová předúprava, komorová předúprava a předúprava ponorem.

Povrch výrobku musí být před aplikací barvy vždy důkladně očištěn od všech nečistot, olejů ​a kontaminačních látek. Systém předúpravy proto provádí čištění, oplachování a přípravu povrchu výrobku.

Účelem systému předúpravy je předcházení korozi a zvýšení přilnavosti barvy pomocí úpravy výrobku alkalickým/kyselým odmaštěním, fosforečnanem železitým, fosforečnanem zinečnatým, atd. Jaký počet fází a jaké chemické látky budou pro tento proces použity, závisí vždy na druhu výrobku.

Systém povrchové úpravy musí být vždy navržen tak, aby bylo dosaženo optimálního výsledku, a o to se vždy postaráme.

KONTAKTUJTE NÁS

Konečná aplikace závisí přímo na požadované kvalitě procesu předúpravy.  Díky dlouholetým zkušenostem v průmyslu povrchových úprav víme, kolik fází a jaké chemické látky by měly být použity pro úpravu Vašeho výrobku.