Práškové lakování

Práškové lakování je dodáváno ve dvou variantách:

  • termovypalovací
  • termoplastické

Obě varianty mají své výhody, odlišné způsoby aplikace a rovněž odlišnou tepelnou úpravu po aplikaci. Máme bohaté zkušenosti s oběma systémy.

Termovypalování

Termovypalování je nejčastěji elektrostaticky aplikováno pomocí postřiku v kabině, která je vybavena systémem rekuperace pomocí cyklónu nebo pouze filtrem. Nejčastěji používáme kabiny pro rychlou změnu barvy.

Po aplikaci je prášek vypalován v infračervené nebo konvekční peci, nebo v jejich kombinaci při přibližně 80 – 220oC.

Termoplastické lakování

Termoplastické prášky (jako např. nylon) jsou obvykle aplikovány pomocí ponoru (spékání) do vířivého (fluidizovaného) zásobníku prášku.

Výrobky jsou předehřáty na 200 – 300°C a poté ponořeny do prášku. Žádný další proces už často není potřebný.

Tento proces je používán, pokud je třeba na výrobky aplikovat silnější vrstvu nebo pokud mají výrobky složitou vnitřní geometrii.

Kompletní systémy

AABO-IDEAL dodává kompletní systémy vč. kabin, cyklonů, filtrů a manipulátorů.

V oblasti řízení projektů lakovacích linek jsme vybaveni odbornými znalostmi na velmi vysoké úrovni a společně s našimi dodavateli, jejichž odborné znalosti a zkušenosti jsou na stejné úrovni, tvoříme v našem odvětvím velmi silnou síť partnerů.

V případě, že je zákazníkem požadován pouze základní systém a je-li preferována nižší investice, nabízíme naši vlastní výrobu kabin – systém rekuperace, a poté zakupujeme pistole od našich partnerů.

Pokud zákazník vyžaduje pokročilejší systém (např. kabiny pro rychlou změnu barvy), dodáváme kompletní aplikační systém od jednoho z našich partnerů.

V obou případech provádíme rozhodnutí po detailním projednání s naším zákazníkem.

Pro více informací o aplikačních systémech nás kontaktujte.