Chladicí zóny

Chlazení výrobků před aplikací je zásadní pro možnost řízení nanášení tloušťky vrstvy barvy.

Příliš vysoká teplota výrobků při lakování by vedla k problémům při kontrole tloušťky vrstvy a rovněž by mohla ovlivnit finální kvalitu barvy po vizuální i funkční stránce.

Vnitřní prostředí chladicí zóny navíc představuje výhodu – v zimě je možné získat teplo z výrobků do prostoru, ale v létě je žádoucí, aby teplo z prostoru odcházelo.

Naše chladicí zóny jsou proto často dodávány ve verzích, která Vám umožňuje rozhodnout o tom, zda navrátíme cirkulovaný vzduch do prostoru a nebo jej v létě necháme z budovy vyfukovat.

Kontaktujte nás pro více informací.

KONTAKTUJTE NÁS

Aplikace a použití

Chladicí zóny jsou používány pro zařízení, ve kterých dopravník dopravuje výrobky kontinuálně, s P&F nebo v systému „stop-go“.

Nejčastější aplikace jsou:

  • po sušící peci, před aplikací
  • po vypalování, před vykládkou

Funkce

Chladicí zóny dodáváme jako cirkulační, to znamená, že vzduch cirkuluje vysokou rychlostí okolo výrobku a tak výrobek velmi efektivně ochlazuje. Další ventilátory zajišťují výměnu vzduchu v chladicích zónách.

Vstup/výstup

Chladicí zóny mohou být vybaveny dveřmi, ale nejčastěji je dodáváme s otevřeným otvorem.

Materiál

Chladicí zóna je konstruována z izolovaných sekcí a pokryta práškově lakovanými nebo galvanizovanými kazetami.

KONTAKTUJTE NÁS