Mokré lakování

Všechny lakovací linky navrhujeme provozovateli přesně na míru, proto je také každá linka unikátní.

S ohledem na Vaše požadavky Vám navrhneme technologii, která bude nejen vhodně zastavěna v dostupném prostoru haly, ale také efektivní a energeticky úsporná. Naše služby zahrnují:

 • Důkladné a přesné naplánování rozvržení
 • Optimální pracovní postup
 • Vhodný systém povrchové předúpravy
 • Energeticky nejúčinnější řešení pomocí optimalizace a rekuperace energie

Nedílnou součástí našich dodávek tvoří přístup ke komplexním službám, jako jsou:

 • Poradenství a konzultace založené na dlouholetých zkušenostech a know-how
 • Snadný přístup k informacím, dokumentaci a návodům na údržbu Vaší linky díky on-line službě WE SHARE

Rychlá reakce v oblasti servisu a náhradních dílů, a to jak formou vzdálené správy a poradenství, tak na místě instalace.

Plánování a výroba Vaší linky pro mokré lakování

Při plánování linky na mokré lakování je třeba zvážit několik důležitých faktorů.

Uvedli jsme klíčové aspekty, které poskytují nejlepší krátkodobá i dlouhodobá řešení.

Poskytneme své rozsáhlé zkušenosti a know-how, provedeme vás fází plánování a vytvoříme efektivní linku na mokré lakování, která bude splňovat kapacitní požadavky a zároveň zajišťovat vysokou kvalitu výrobků, bezpečnost provozu a soulad s požadavky na ochranu životního prostředí.

 • Způsoby aplikace nátěrových hmot
  Stříkáním
  Máčením
 • Režimy aplikace
  Ručě
  Automaticky
  Roboticky
 • Stříkací kabiny
  Se suchou filtrací
  S mokrou filtrací
  Velkoprostorové
 • Vytěkání
  Řízení teploty a doby setrvání
  Řízení vlhkosti
  Čas a teplota
 • Sušení a vypalování
  Čas
  Teplota
  Osávání
  Řízení vlhkosti
 • Odsávání
  Objem vzduchu
  Rychlost proudění vzduchu
  Požadavky ATEX
  Zvlhčování
  Odvlhčování
  Rekuperace tepla
  Klimatizace
 • Dopravníkové systémy
  P&F
  Ruční dopravník
  Jednoduchý dopravník
  Válečkový dopravník
  Třecí dopravník
 • Předběžná úprava
  Mytí
  Pískování
  Laserové čištění
 • Obecně
  Plán klasifikace
  s ohledem na výbušné
  a požárně nebezpečné oblastí

Naše řešení pro úpravu vzduchu v rozprašovacích místnostech

Optimální úprava vzduchu je důležitá jak pro výsledky, tak pro pracovní prostředí.
Provádíme příslušnou analýzu, abychom našli nejvýkonnější řešení pro vaši linku na mokré lakování.