Odtłuszczanie, płukanie i przygotowanie

Oferujemy trzy różne systemy przygotowania powierzchni: obróbka tunelowaobróbka komorowa i obróbka zanurzeniowa.

System obróbki wstępnej odtłuszcza, płucze i przygotowuje powierzchnię przedmiotów lub produktów przed malowaniem. Zanim detale zostaną polakierowane proszkowo lub farbąciekłą ważne jest, aby powierzchnia została dokładnie oczyszczona z brudu, olejów i zanieczyszczeń.

Ile etapów i jakich środków chemicznych należy użyć w tym procesie, zależy od przeznaczenia detali lub produktów. Celem systemu obróbki powierzchnbi jest zapobieganie korozji i zwiększenie przyczepności farby poprzez potraktowanie powierzchni np. alkalicznym/kwaśnym odtłuszczaniem, fosforanem żelaza, fosforanem cynku lub podobnymi środkami.

Aby osiągnąć optymalny rezultat, cała linia lakiernicza musi być zaprojektowany tak, aby pasował do danego detalu lub produktu, a to zawsze zapewniamy.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, które rozwiązanie jest najlepsze dla Twojego profilu produkcji.

KONTAKT Z NAMI

Zastosowanie produltu lub detalu jest bezpośrednio związane z jakością procesu obróbki wstępnej. Ponieważ mamy wieloletnie doświadczenie w branży obróbki powierzchni, wiemy, ile zabiegów i jakich środków chemicznych należy użyć do obróbki danego elementu lub produktu.