Tunelová předúprava

V tunelové předúpravě, kde dochází k předúpravě postřikem, výrobek prochází tunelem s mnoha fázemi procesu, které výrobek připravují k aplikaci barvy. Jednotlivé fáze procesu jsou vždy navrženy pro konkrétní typ výrobku.

Charakteru výrobku je přizpůsoben celkový návrh tunelové předúpravy – navrhujeme počet a délku jednotlivých technologických stupňů, ve kterých dochází k postřiku chemikáliemi a k oplachu povrchu, pečlivě jsou váženy rovněž teploty a materiály.

Systémy předúpravy AABO-IDEAL jsou vždy izolovány, aby nedocházelo ke kondenzaci na vnějším plášti tunelu a byl omezen únik tepla.

KONTAKTUJTE NÁS

Fáze procesu

Každá fáze procesu se skládá z vany s jedním nebo více výkonnými vertikálními čerpadly, které vhání kapalinu do řady oplachovacích ramp osazených tryskami.

Čerpadla

Vysoce výkonná čerpadla jsou vyrobena z nerezové oceli odolné vůči kyslému/zásaditému prostředí. Všechny motory čerpadel jsou 100% vyrobeny podle normy IEC bez jakýchkoliv úprav a v případě potřeby jsou velmi snadno vyměnitelné.

Všechna čerpadla byla odzkoušena a certifikována podle kontroly kvality AABO-IDEAL. Jsou připevněna vertikálně ve vanách a ponořena do kapaliny.

Trysky

Oplachovací rámy z nerezavějící oceli jsou svorkami připevněné k tunelu. Rychloupínací trysky jsou vyrobeny z plastu a jsou velmi rychlo a snadno vyměnitelné. Rovněž je možno využít paměťových trysek, které usnadňují čištění i servis a stejně jako rychloupínací trysky jsou snadno vyměnitelné.

Mezi-zóny

Mezi každou fází procesu odkapává výrobek v mezi-zónách. Délka těchto zón závisí na rozměrech výrobku a rychlosti dopravníku a napomáhá minimalizovat mísení kapaliny ve vanách.

V každé mezi-zóně je standardně umístěno schodiště, dveře a rovněž neklouzavá pochůzná lávka nad všemi vanami, čímž je zajištěn snadný přístup pro obsluhu.

Odsávání šetří energii a chrání dopravník

Za účelem ochrany dopravníku před párou byl pomocí ventilace vyvinut unikátní vzduchový uzávěr. Jedná se o lepší řešení než kartáče, které se opotřebovávají a jsou zdrojem kontaminace.

Reverzní kaskádový systém šetří vodu

Pro zajištění minimalizace spotřeby vody je voda vedena zpětným kaskádovým systémem přes celou předúpravu. Navrhujeme systémy s minimálně dvěma fázemi oplachu, často však navrhujeme dokonce tři oplachové stupně.

Návrh tohoto systému zahrnuje rovněž systémy před-oplachu a dostřiku, řízení a zajištění minimální spotřeby vody, energie a chemikálií.

Ohřev

Na základě požadavku zákazníka volíme ohřev olejem, plynem, horkou vodou, parou nebo elektřinou. Často o způsobu vyhřívání rozhoduje dostupnost, tržní cena a použité chemikálie v předúpravě.