Linky KTL/e-coat

E-coat (elektroforetické lakování) je velmi moderní proces aplikace kapalné barvy, který se používá buď jako základní lakování pro další proces (radiátory, karoserie aut apod.) nebo jako samostatné lakování (ploty, tlumiče apod.).

Elektroforéza je dodávána ve dvou variantách:

  • kataforetické lakování
  • anaforetické lakování

Obě varianty využívají dva typy barev:

  • epoxid
  • akrylát

Pro plné využití výhod elektroforetického lakování je zapotřebí dobře navržený systém předúpravy.

V úzké spolupráci s dodavatelem barvy Vám rádi pomůžeme zajistit nejlepší řešení.

Aplikace a použití

E-coat je dodáván jako anaforetický nebo kataforetický systém. Samotná barva je na bázi epoxidu nebo akrylátu, nejčastěji využíváme epoxid.

Oba systémy se skládají z:

  • ponorová vana
  • postřik / ponor v ultrafiltraci (UF) 1
  • postřik / ponor v UF  2
  • postřik / ponor v UF 3 nebo demineralizované vodě

Funkce

Elektroforéza je metoda nanášení vodou ředitelných laků elektrochemickým způsobem, kdy je lakovaný předmět zapojen jako katoda (anoda) ve stejnosměrném poli elektrolytu a jsou na něm vylučovány kationty (anionty) laku. Jako protielektroda je zapojen tzv. elektroforézní box s iontovýměnnou membránou.

Řízení linky je často dodáváno s automatickou regulací napětí dle ponořené plochy výrobku v m2 a dále s rozdělenými usměrňovači pro dosažení co nejlepších výsledků.

Manipulace

Systémy jsou vybaveny buď jeřáby nebo průběžným dopravníkem – záleží na typu lakovaného výrobku a dispozičním uspořádání.

Konstrukce

Vana na barvu se skládá ze stabilní svařované ocelové konstrukce ve tvaru, který je přizpůsoben charakteru výrobků a vedení dopravníku.

Výpusť je vybavena filtrem na ochranu čerpadla, které je voleno individuálně podle typu použité barvy.

Samotná vana pro e-coat je opatřena nátěrem vysoce kvalitního elektrostatického izolátoru skládajícího se ze 3 vrstev.

Ohřev/chlazení

Pokud barva vyžaduje pro aplikaci konstantní teplotu, může být vana na barvu vybavena řízením teploty. Regulace je prováděna pomocí tepelného výměníku nebo pomocí dvojité stěny vany s oběhem vody.