Předúprava ponorem

Předúprava ponorem je systém předúpravy vhodný pro rozměrné díly a rovněž pro lakovny s malým objemem produkce nebo s omezeným prostorem.

Tento typ předúpravy je obzvláště vhodný, pokud je geometrie výrobku (např. v automobilovém průmyslu) složitá a pokud systém postřiku nemůže zasáhnout všechny plochy výrobku.

Návrh předúpravy ponorem závisí na konkrétním typu výrobku – navrhujeme počet a délku jednotlivých stupňů, pečlivě jsou váženy rovněž teploty a materiály.

Konstrukce ponorové vany

Vany jsou běžně vyráběny z nerezavějící oceli o tloušťce 2 mm. Strany van drží velmi silná ocelová konstrukce s funkcí kolébky.

Izolace

Izolace je zajištěna minerální vatou a práškově lakovanými ocelovými kazetami na vnější straně tunelu a van. Variantou je rovněž konstrukce z nerezavějící oceli nebo použití galvanizovaných kazet.

Pro snadné čištění a vyprazdňování van je v nejnižším bodě umístěn kulový ventil.

Fáze procesu, čerpadla a cirkulace

Čerpadla ve vanách cirkulují kapalinu v každé fázi procesu. Tím je zajištěna vysoká cirkulace s nízkou spotřebou kW.

Reverzní kaskádový systém šetří vodu

Pro zajištění minimalizace spotřeby vody je voda vedena zpětným kaskádovým systémem přes celou předúpravu. Navrhujeme systémy s minimálně dvěma fázemi oplachu, často však navrhujeme dokonce tři oplachové stupně.

Návrh tohoto systému zahrnuje rovněž systémy před-oplachu a dostřiku, řízení a zajištění minimální spotřeby vody, energie a chemikálií.

Ohřev

Na základě požadavku zákazníka volíme ohřev olejem, plynem, horkou vodou, parou nebo elektřinou. Často o způsobu vyhřívání rozhoduje dostupnost, tržní cena a použité chemikálie v předúpravě.