Staráme se a pečujeme

Linka pro povrchovou úpravu často zahrnuje procesy, které vyžadují například ohřev, používání čerpadel, ventilátorů a podobně, takže spotřebovává značné množství energie.

V každé lince pro povrchovou úpravu dále obvykle naleznete různé podoby chemického zpracování a oplachování vodou, jakož i spotřebu velkého množství vody. To znamená, že vznikají odpady.

Ve firmě AABO-IDEAL navrhujeme a vyrábíme všechny technologické celky a jejich součásti s velkým důrazem na integraci energeticky a ekologicky příznivých řešení a také vývoj našich produktů zahrnuje různé aspekty energetické optimalizace a úspor CO2.

Tímto směrem pracujeme i nadále a pro zajištění dalšího snižování spotřeby a emisí CO2 jsme vyvinuli různé možnosti energetické optimalizace, o které můžete svou linku doplnit. Tuto iniciativu nazýváme GO GREENER.

             

GO GREENER s námi!

GO GREENER je název balíčku optimalizačních opatření firmy AABO-IDEAL, které směřují ke snížení spotřeby energie.

Zaměřujeme se na tvorbu účinných, energeticky úsporných řešení a zajišťování rekuperace energie, kdekoli je to možné.

Ve firmě AABO-IDEAL průběžně pracujeme na vývoji optimalizačních opatření směrem k nižší spotřebě a maximální rekuperaci energie na našich linkách, přičemž postupujeme podle trendů technologického vývoje.

Globální cíl 13

Průmysl věnuje stále větší pozornost Globálním cílům OSN i legislativním normám ve vztahu ke klimatu – a to jak u nás, tak i u našich zákazníků.

Obor úprav povrchů má poměrně velké emise CO2, např. co do spotřeby energie v rámci procesu úpravy povrchů. Se svým programem GO GREENER se společnost AABO-IDEAL snaží nabídnout svým zákazníkům řadu ekologicky příznivých opcí, při nichž současně zůstává zachována špičková kvalita.

S iniciativou GO GREENER chceme mimo jiné přispět k plnění Globálního cíle 13 a usnadnit i našim zákazníkům orientaci v různých výhodách energetické optimalizace.

Výhody energetických optimalizací

Ve vztahu ke Globálnímu cíli 13 věříme, že čim dříve začneme s minimalizací emisí CO2, tím lépe. Všichni neseme svůj díl odpovědnosti a firma AABO-IDEAL chce k plnění tohoto cíle přispívat a pomáhat v aktivním zapojení i svým zákazníkům.

Jedná se o dlouhodobý cíl a v nadcházejících letech budeme průběžně rozšiřovat své iniciativy v souladu s dalším vývojem. Klimatické snahy mají ve firmě AABO-IDEAL významnou pozici a my chceme našim zákazníkům pomáhat v plném porozumění výhodám energetických optimalizací na různých úrovních.

K výhodám, které může energetická optimalizace přinést, patří zlepšení hospodářského výsledku, zvýšení konkurenceschopnosti, optimalizace výroby a konkrétní klíčové ukazatele pro iniciativy týkající se úspor CO2.

Klíčové ukazatele a poradenství

V posledních letech firma AABO-IDEAL intenzivně pracovala na výpočtech a nástrojích, aby dokázala poskytovat poradenství a dokumentovat energeticky optimální volby, které si naši zákazníci přejí ve svých provozech.

Zákazníkům nabízíme výběr z celé řady energeticky úsporných možností. Někteří chtějí kompletní balíček, neboť si za svůj cíl vytkli zelený profil. Jiní preferují několik individuálních opatření pro zlepšení své bilance CO2 a energetické spotřeby.

Naším heslem je: raději začít skromněji než nezačít vůbec. Našim primárním úkolem je pomáhat zákazníkům poradenstvím a poskytováním údajů pro rozhodování, takže se jim snáze vybírá řešení pro jejich individuální činnost.

Naše řešení – celková bilance

Naše řešení se do značné míry liší v rozsahu a komplexnosti, takže existuje mnoho různých možností energetických optimalizací.

V naprosté většině našich závodů se nám však daří dosáhnout výrazného snížení emisí CO2 volbou opcí pro energetickou optimalizaci z našeho balíčku GO GREENER. Toto snížení se vypočítává pomocí nástroje vyvinutého externí inženýrskou firmou a vychází ze sledování a výpočtů prováděných na vybraných linkách AABO-IDEAL pro povrchovou úpravu za provozu reálném čase.

U standardního systému se různými iniciativami pro energetickou optimalizaci GO GREENER daří dosáhnout vypočtených úspor CO2 ve výši až 20 % při návratnosti investice cca za 2 roky.

Dovolte nám provést totéž pro vás

Dokážeme vypočítat vaše roční úspory energie a produkce CO2 a v neposlední řadě i úspory v celkové bilanci na základě našich volitelných řešení v rámci programu GO GREENER pro energetickou optimalizaci a klíčových údajů a hodnot vašeho provozu.

Obraťte se na nás pro konzultaci a podporu v otázkách energetické optimalizace vašeho nového zařízení:

KONTAKTUJTE NÁS

Zde naleznete více informací o optimalizaci a modernizaci stávajících linek:

KONTAKTUJTE NÁS