Etický kodex

Všichni pracovníci společnosti AABO-IDEAL Group jsou společně povinni umožňovat firmě rozvoj a růst.

Všichni jsme aktivními články a nositeli firemní kultury a naše chování i rozhodování musí být v souladu s obsahem našeho Etického kodexu.

Tento kodex je pro nás všechny závazný a ode všech subjektů, dodavatelů a zaměstnanců po celém světě vyžadujeme, aby pracovali v souladu se zákonnými předpisy a naším Etickým kodexem.

NÁŠ ETICKÝ KODEX NAJDETE ZDE

 

Oznamovací systém

Ze zákona jsou všichni zaměstnavatelé povinni zavést tzv. oznamovací systém. Firma AABO-IDEAL proto zavedla oznamovací systém, který spravuje právnická kancelář.

Cílem politiky oznamování je upozorňovat na záležitosti, o nichž bychom se jinak nedověděli. Může se jednat o podezření na jakákoli nezákonná, neetická a neregulérní jednání nebo o trestné činy spáchané uvnitř společnosti, popř. vědomí o jejich existenci, a tudíž i o porušení našeho Etického kodexu.

Všechny subjekty, dodavatelé a zaměstnanci po celém světě byli informováni o systému oznamovatelů a o tom, jak učinit oznámení.

Pokud cítíte potřebu oznámit závažné skutečnosti, navštivte přímo oznamovací systém společnosti AABO-IDEAL na následujícím odkazu:

WHISTLEBLOWER