Ponorové pece

Ponorové pece jsou obvykle využívány pro manuální nebo automatické systémy s manipulátory, u kterých je během procesu povrchové úpravy vyžadována ponorová tepelná úprava.

Kontaktujte nás pro více informací o tomto typu pecí.

KONTAKTUJTE NÁS

Tento typ pecí je dostupný pro použití v několika teplotních úrovních, tzn. i s různými vrstvami izolace a konstrukcemi:

  • 0 -100oC         :   100 mm
  • 100 – 250oC   :   200 nebo 310 mm
  • 250 – 550oC   :   450 mm

Ponorové pece jsou navrhovány jako „plovoucí“ vnitřní komory s minimem závěsných bodů k nosné vnější konstrukci, což minimalizuje vznik tepelného mostu.

Funkce

Pro zajištění optimálního využití energie vycházejí všechny ponorové pece z principu konvekce.

Manipulace

Výrobky nebo jejich části mohou být ponořovány automaticky pomocí sestupu dráhy dopravníku nebo pomocí zdvihacího/spouštěcího zařízení.

Konstrukce

Vana na barvu se skládá ze stabilní svařované ocelové konstrukce ve tvaru, který je přizpůsoben charakteru výrobků a vedení dopravníku.

Výpusť je vybavena filtrem na ochranu čerpadla, které je voleno individuálně podle typu použité barvy.

Ohřev/chlazení

Pokud barva vyžaduje pro aplikaci konstantní teplotu, může být vana na barvu vybavena řízením teploty. Regulace je prováděna pomocí tepelného výměníku nebo pomocí dvojité stěny vany s oběhem vody.

Kontaktujte nás pro více informací.

KONTAKTUJTE NÁS