Wykazujemy dbałość i troszczymy się

Linia wykończeniowa często obejmuje procesy wymagające ogrzewania, użycia pomp lub wentylatorów itp., co wymaga zużycia znacznych ilości energii.

W każdej linii wykończeniowej można też zwykle napotkać różne formy obróbki chemicznej i procesy spłukiwania wodą, co oznacza zużywanie dużych ilości wody. A to oznacza powstawanie materiałów odpadowych.

W firmie AABO-IDEAL wszystkie instalacje i podzespoły projektujemy i wytwarzamy mając na uwadze rozwiązania energooszczędne i przyjazne dla środowiska naturalnego, a dział rozwoju naszych produktów ma również na celu uwzględnienie wielu aspektów optymalizacji zużycia energii i uzyskania redukcji emisji CO2.

Nasze prace w tym kierunku kontynuujemy. A żeby zapewnić jeszcze większe ograniczenie zużycia energii i bardziej zredukować emisję CO2, opracowaliśmy szereg opcji optymalizujących pobór energii, które Państwo mogą dodać do swojej linii technologicznej. Program ten nazwaliśmy GO GREENER.

             

GO GREENER – ramię w ramię z nami!

GO GREENER to nazwa pakietu opcji optymalizacyjnych firmy AABO-IDEAL, promującego świadome wykorzystanie energii.

Koncentrujemy się na tworzeniu wydajnych rozwiązań energooszczędnych i wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, zapewniamy odzysk energii.

W firmie AABO-IDEAL nieustannie pracujemy nad rozwojem środków optymalizujących, mających na celu uzyskanie niższego zużycia energii przy jednoczesnym maksymalnym jej odzyskiwaniu w naszych liniach produkcyjnych i uważnie śledzimy rozwój technologiczny.

Cel Globalny nr 13

Zarówno Cele Globalne ONZ jak i ustawodawstwo klimatyczne coraz bardziej przyciągają uwagę branży – zarówno u nas jak i u naszych klientów.

W branży obróbki powierzchniowej występują stosunkowo duże emisje CO2, np. duże zużycie energii w procesach obróbki powierzchniowej. Celem wprowadzenia pakietu GO GREENER przez firmę AABO-IDEAL jest zaoferowanie naszym klientom szeregu ukierunkowanych ekologicznie opcji przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości.

Dzięki pakietowi GO GREENER chcemy między innymi przyczynić się do realizacji Celu Globalnego nr 13 i ułatwić naszym klientom dostrzeganie różnych korzyści płynących z optymalizacji zużycia energii.

Korzyści płynące z optymalizacji zużycia energii

Nasze podejście do Celu Globalnego nr 13 jest wyrazem przekonania, że im szybciej zaczniemy minimalizować emisje CO2, tym lepiej. Wspólna odpowiedzialność ciąży na wszystkich z nas, a firma AABO-IDEAL chce przyczynić się do osiągnięcia tego celu, a także pomóc naszym klientom, aby i oni również mogli wnieść swój wkład w tej sprawie.

Jest to zadanie realizowane ustawicznie, a w nadchodzących latach będziemy stale rozszerzać nasze działania o nowe inicjatywy, podążające za rozwojem. Firma AABO-IDEAL koncentruje swoje wysiłki na rzecz klimatu. Chce ułatwić swoim klientom pełne zrozumienie tego, w jaki sposób optymalizacja zużycia energii jest opłacalna na wielu poziomach.

Niektóre z korzyści, jakie może przynieść optymalizacja zużycia energii, obejmują poprawę wyniku finansowego, zwiększenie konkurencyjności, optymalizację produkcji i konkretnych kluczowych danych na rzecz inicjatyw dotyczących redukcji emisji CO2.

Kluczowe dane i doradztwo

W ostatnich latach firma AABO-IDEAL intensywnie pracowała nad kalkulacjami i narzędziami, umożliwiającymi doradzanie w sprawie wyborów pozwalających zoptymalizować zużycie energii, jakich nasi klienci chcą dokonywać w swoich zakładach, a także wybory te dokumentować.

Oferujemy naszym klientom możliwość dokonania właściwego wyboru spośród wielu opcji optymalizacyjnych zużycia energii. Niektórzy z nich są zainteresowani kompletnym pakietem, ponieważ ich celem jest uzyskanie profilu ekologicznego. Inni wybierają kilka poszczególnych działań na rzecz poprawy swoich danych dotyczących ograniczenia emisji CO2 i zużycia energii.

Nasze stanowisko jest następujące: lepiej rozpocząć od małych celów, niż nie zaczynać wcale. Naszym głównym zadaniem jest pomaganie klientom w doradztwie i dostarczanie im podstaw umożliwiających podejmowanie decyzji, co ułatwia im dokonywanie wyborów odpowiednich dla ich konkretnej branży biznesowej.

Nasze rozwiązania – końcowy wynik finansowy firmy

Nasze rozwiązania różnią się znacznie między sobą pod względem rozmiarów i stopnia złożoności, dlatego też w zakresie optymalizacji zużycia energii istnieje wiele różnych opcji.

Jednakże wybierając opcje optymalizacji zużycia energii z naszego pakietu GO GREENER, w ogromnej większości naszych zakładów będziemy w stanie osiągać znaczną redukcję emisji CO2. Wielkość takiej redukcji jest obliczana za pomocą narzędzia opracowanego przez zewnętrzną firmę inżynierską i opartego na badaniach oraz na kalkulacjach przeprowadzonych na wybranych, działających w czasie rzeczywistym, liniach przygotowania powierzchni firmy AABO-IDEAL.

W przypadku systemu standardowego, przy zastosowaniu różnych inicjatyw optymalizujących zużycie energii z pakietu GO GREENER, będziemy w stanie założyć redukcję emisji CO2 do 20%, a okres zwrotu z inwestycji wyniesie w przybl. 2 lata.

Pozwólcie nam Państwo zrobić to samo dla siebie

W oparciu o nasze opcje optymalizacyjne zużycia energii GO GREENER oraz o kluczowe dla Państwa instalacji wartości i liczby, dysponujemy środkami umożliwiającymi obliczenie rocznych oszczędności energii i redukcji emisji CO2, a także, co nie najmniej ważne, uzyskanie oszczędności mających wpływ na końcowy wynik finansowy Państwa firmy.

Zapraszamy, aby kontaktować się z nami, w celu uzyskania porad i wskazówek dotyczących optymalizacji energetycznej nowej instalacji:

KONTANT Z NAMI

Zachęcamy, aby dowiadywać się więcej nt. optymalizacji zużycia energii i modernizacji istniejących linii technologicznych:

KONTANT Z NAMI