Zobowiązanie certyfikowane

Jako część naszej strategii zrównoważonego rozwoju posiadamy certyfikat ISO 14001. Certyfikat ten umożliwia nam zarządzanie ryzykiem środowiskowym w całej organizacji i stałe dążenie do poprawy stanu środowiska.

Jesteśmy zaangażowani w redukcję i zapobieganie obciążeniom środowiska pracy oraz naszego otoczenia. W ramach naszych działań starannie wybieramy dostawców, produkty i usługi w oparciu o zdolność do spełnienia naszych wymagań środowiskowych.

Wdrażanie środków w celu osiągnięcia celów wyznaczonych dla wystarczającej ochrony środowiska jest procesem ciągłym. Nasz proces rozpoczął się w 2002 roku i do dziś jesteśmy tak samo oddani i zdeterminowani aby ulepszać nasze wysiłki.

Nasze dziesięć przykazań

Nasze przykazania środowiskowe są przeznaczone do użytku wewnętrznego i stanowią również całkiem dobry opis sposobu myślenia w firmie AABO-IDEAL:

  • Zawsze utrzymujemy porządek w naszych zakładach
  • Obejmuje to również utrzymywanie maszyn w czystości
  • Lepsze środowisko pracy powstaje dzięki utrzymaniu czystości w miejscu pracy
  • Używając odpowiednich pojemników na odpady dbamy o to aby nie wywierać negatywnego wpływu na środowisko
  • Unikaj niepotrzebnego bałaganu
  • Zbieranie śmieci jest naturalną częścią naszej kultury organizacyjnej
  • Raportowanie o wypadkach środowiskowych jest ważne dla identyfikacji ryzyka i nowych możliwości poprawy
  • Zgłaszanie sugestii dotyczących ulepszeń
  • Poszukiwanie informacji na temat środowiska u naszego koordynatora ds. środowiska
  • Troszcz się o środowisko – rozwiązuj problemy, jeśli możesz