Przenośnik ręczny

Ten system przenośnikowy polega na ręcznym transportowaniu produktów przez linię. System ten może być połączony z łańcuchem transportującym wózek przez poszczególne części procesu, w sposób taktowy lub ciągły, tworząc pół automatyczną funkcję ręcznego systemu przenośnikowego.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat ręcznego systemu przenośnikowego.

MIĘDZYNARODOWE INFORMACJE KONTAKTOWE

Funkcja

Dla wagi do 2000 kg używamy profilu C, który jest montowany na całej linii. W przypadku cięższych produktów i elementów można zastosować system z dwuteowników.

System ten jest bardzo często konstruowany z torami manewrowymi, urządzeniami obrotowymi, podnośnikami i innymi elementami pomocniczymi dla operatorów.

Umożliwia to wybór różnych operacji w zależności od produktów lub elementów i niezależnie od czasu.

Zastosowanie i użytkowanie

Ręczne systemy przenośnikowe są używane do ręcznego transportowania produktów przez linię lakierniczą. Jeśli wymagany jest półautomatyczny transfer, można zastosować system łańcuchowy jedynie w części linii. Firma AABO-IDEAL doradzi optymalny dobór urządzeń dla danej produkcji.

Budowa

Każda trawersa składa się z dwu kołowego lub wielo kołowego wózka, do którego przymocowana jest belka załadowcza.

Produkty są zawieszane na belce załadowczej. Tory manewrowe mogą być obsługiwane ręcznie lub automatycznie za pomocą pneumatyki. Tory manewrowe mogą być dwukierunkowe lub funkcjonować jako obrotnice. Aby ułatwić transport produktów, możliwe jest zastosowanie urządzeń dźwigowych. Jeśli w linia, ze wględów technologicznych, skonstruowana jest jako wielopoziomowa, wtedy urządzenia dźwigowe mogą być także używane do transportu trawers między poziomami.

Przenośnik ręczny jest przydatny w wielu liniach, od najprostszych systemów malowania po bardzo zaawansowane i wielofunkcyjne systemy lakiernicze.