Jednodráhový dopravník

Na jednodráhovém dopravníku jsou výrobky dopravovány po lince kontinuálně, bez možnost změny koleje.

Kontaktujte nás pro více informací.

KONTAKTUJTE NÁS

Aplikace a použití

Dopravníkový systém funguje ve všech prostředích až do 250 °C.

Funkce

Výrobky nebo jejich části jsou zavěšeny na řetězu a jedna nebo více pohonných jednotek je posunují po celé lince. Flexibilní navěšování výrobků na dopravník umožňují hřebenové profily, které se zavěšují na unašeče řetězu, a případně také C-háky.

Počet potřebných pohonných jednotek závisí na maximálním zatížení dopravníku a celkovém uspořádání lakovací linky.

Pro účely kompenzace tepelné roztažnosti a opotřebení jsou systémy vybaveny pneumatickými napínacími jednotkami.

Konstrukce

Řetěz má plynule otáčející se ložiska, která se otáčí v C profilu. Na každém spojení v řetězu může být zavěšen výrobek nebo zde může být připevněno jiné závěsné zařízení (např. zubové profily). Profil může být otočen otvorem směrem nahoru, aby bylo zabráněno znečištění výrobků z řetězu/kolejnice. Dopravník je poháněn jednou nebo více pohonnými jednotkami, které jsou konstruovány tak, aby přenesly maximální sílu na řetěz a zajistily minimální abrazi.

Rychlost řetězu může být plynule regulována pomocí frekvenčního měniče. Pneumatické napínací zařízení udržuje řetěz v napnutém stavu.