Linie spiekalnicze

Produkty, które są podgrzane powyżej temperatury topnienia proszku, są zanurzane w złożu fluidyzacyjnym, gdzie proszek topi się i tworzy ciągłą powłokę.

Wysoka wydajność wynika dobrych właściwości farby i nieskiej jej rozlewności. Metoda malowania proszkowego w złożu fluidyzacyjnym jest stosowana do nakładania grubych warstw w jednej operacji, od 200 do 900 μm na produkty o złożonych kształtach.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat tego typu linii.

MIĘDZYNARODOWE INFORMACJE KONTAKTOWE

Zastosowanie i użytkowanie

Linie spiekalnicze umożliwiają malowanie produktów o skomplikowanych kształtach.

Najczęstsze zastosowania to:

  • Gdy wymagana jest gruba powłoka w jednej operacji, 200 do 900 μm
  • Gdy produkty lub detale o skomplikowanych kształtach wymagają równomiernej grubości powłoki lakierniczej

Funkcja

System kabiny proszkowej ze złożem fluidyzacyjnym z piecem wstępnego podgrzewania i strefą chłodzenia.

Linia spiekania obejmuje przenośnik i stół podnoszący lub stację podnoszącą w zależności od wymagań.

Wydajność linii będzie dostosowana do wymagań oraz do wielkości, wagi i kształtu produktów lub elementów.