Dbamy i troszczymy się

Linia lakiernicza często obejmuje procesy wymagające ogrzewania, użycia pomp lub wentylatorów itp., co oznacza, że wymaga dużo energii.

W każdej linii lakierniczej można zazwyczaj znaleźć różne formy obróbki chemicznej i procesy płukania wodą, jak również zużycie dużej ilości wody. Oznacza to, że powstają odpady.

Projektujemy i produkujemy wszystkie urządzenia i komponenty z myślą o rozwiązaniach energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska. Nasze linie do obróbki powierzchniowej spełniają wszystkie obowiązujące w Europie wymagania prawne i środowiskowe dotyczące procesów obróbki powierzchniowej.

Dbamy nie tylko o nasze środowisko – dbamy również o Ciebie.

Proekologiczny sposób myślenia

Firma AABO-IDEAL ma za sobą ponad sześć dekad doświadczeń w swojej branży. W tym czasie wzrosła świadomość wpływu wywieranego przez przemysł na środowisko naturalne, w wyniku czego na wielu naszych rynkach wprowadzono stosowne wymagania prawne.

Ponieważ jak zawsze staramy się być w czołówce rozwoju technologicznego, tak i przy opracowywaniu naszych produktów mamy na uwadze wiele aspektów optymalizacji zużycia energii i uzyskiwania oszczędności w zakresie emisji CO2.

Od długiego czasu myślimy proekologicznie i, jak już wspomnieliśmy, w naszych instalacjach stosujemy wiele funkcji i podzespołów ścinających zużycie energii i przyczyniających się do redukcji emisji CO2.

Nasze prace w tym kierunku kontynuujemy. A żeby jeszcze bardziej ograniczyć zużycie energii i zredukować emisję CO2, opracowaliśmy szereg opcji optymalizujących pobór energii, które Państwo mogą dodać do swojej linii technologicznej.

Opcje te mają swoją podstawę w badaniach i obliczeniach przeprowadzonych na wybranych i działających w czasie rzeczywistym liniach technologicznych do obróbki powierzchniowej firmy AABO-IDEAL. Wielkości tych linii klasyfikowane były jako standardowe.

Pozwólcie nam Państwo zrobić to samo dla siebie

W oparciu o nasze opcje optymalizacyjne zużycia energii oraz kluczowe dla Państwa instalacji wartości i liczby, dysponujemy środkami umożliwiającymi obliczenie rocznych oszczędności energii i redukcji emisji CO2, a także, co nie najmniej ważne, uzyskanie oszczędności mających wpływ na wynik końcowy Państwa firmy.

Zapraszamy, aby kontaktować się z nami, w celu uzyskania porad i wskazówek dotyczących optymalizacji energetycznej nowej instalacji:

KONTAKT Z NAMI

Zachęcamy, aby dowiadywać się więcej nt. optymalizacji zużycia energii i modernizacji istniejących linii technologicznych:

KONTAKT Z NAMI