Mokré lakování

Mokré lakování, neboli lakování tekutou barvou, může být provedeno pomocí ponoru nebo postřiku.

Kontaktujte nás pro více informací o tom, jaký typ systému je pro Vás nejlepší.

KONTAKTUJTE NÁS

LAKOVÁNÍ PONOŘOVÁNÍM

Proces lakování ponořováním může být proveden jako:

  • ponořování do barvy pomocí jeřábu, následované sušením v peci
  • ponořování do barvy pomocí podvěsného dopravníku, pokračujícího do sušicí pece a dále

V obou systémech má na konečný výsledek vliv správný návrh vany s mícháním, chlazením, ohřevem a taktéž volba čerpadla.

Aplikace a použití

Tento způsob lakování je používán pro ponořování všech typů výrobků do barev na bázi vody a rozpouštědel.

Typickými aplikacemi jsou:

  • aplikace základového nátěru na komplikovanějších výrobcích
  • speciální barvy
  • e-coat

Funkce

Oběhové čerpadlo udržuje barvu v pohybu. Unáší barvu ze spodní části vany a navrací ji na povrch. Přepad zajišťuje konstantní hladinu a je veden do zásobní nádrže, do které je přidávána nová barva.

Manipulace

Výrobky nebo jejich části mohou být ponořovány automaticky pomocí sestupu dráhy dopravníku nebo pomocí zdvihacího/spoušťěcího zařízení.

Konstrukce

Vana na barvu se skládá ze stabilní svařované ocelové konstrukce ve tvaru, který je přizpůsoben charakteru výrobků a vedení dopravníku.

Výpusť je vybavena filtrem na ochranu čerpadla, které je voleno individuálně podle typu použité barvy.

Ohřev/chlazení

Pokud barva vyžaduje pro aplikaci konstantní teplotu, může být vana na barvu vybavena řízením teploty. Regulace je prováděna pomocí tepelného výměníku nebo pomocí dvojité stěny vany s oběhem vody.

 

LAKOVÁNÍ POSTŘIKEM

Typ lakování využívaný pro postřik všech typů výrobků s použitím barev na bázi vody a/nebo rozpouštědel.

Typickými aplikacemi jsou:

  • manuální aplikace základové a vrchní barvy
  • automatický postřik v uzavřených kabinách

Funkce DC kabiny – vodní filtr

Stříkací kabiny fungují bez použití čerpadla, trysek a mechanických filtrů. Výkonný ventilátor zajišťuje účinné odsávání a rovněž unáší vodu k horní části zadní stěny v kabině.

Odsávaný vzduch je vyčištěn pomocí systému pračky za zadní stěnou, stupeň odlučování je v tomto typu kabiny velmi vysoký. V závislosti na typu barvy mohou být do vody přidány chemické látky, aby barva mohla koagulovat a plout nebo klesat.

Ventilátor může být umístěn přímo na kabině nebo namontován externě.

Funkce filtrační kabiny – Andrea filtr

Stříkací kabina  má papírový filtr, který je typicky umístěn před operátorem, přičemž výrobek se nachází uprostřed mezi operátorem a filtrem. Filtr umístěný v otevřeném rámu je snadno vyměnitelný a zamezuje většině částic barvy, aby se dostaly do odsávání.

Ventilátor může být umístěn přímo na kabině nebo namontován externě.

Funkce filtrační kabiny – komorový filtr

Stříkací kabina má stěnu filtrů vybudovanou z jednotlivých filtračních komor. Každá filtrační jednotka (500 x 500 mm) je umístěna na svém vlastním rámu. Tento systém je využíván v případech, kdy je je používán velký objem barvy v koncentrovaném prostoru.

Výhodou tohoto systému je, že každá jednotka pojme téměř 25 kg barvy a může být vyměněna zvlášť, což znamená, že není třeba měnit všechny filtry, pouze naplněnou část.

The spray booth has a wall of filters build from separate boxes. Each filter unit (500 x 500 mm) is placed in its own frame. This system is often used when a large amount of paint goes into a concentrated area. The advantage of this system is that each unit takes almost 25 kg of paint and can be replaced individually ­– no need to change all filters, just the full box.

Ventilátor může být umístěn přímo na kabině nebo namontován externě.

Manipulace

Výrobky nebo jejich části mohou být do kabiny umístěny buď manuálně nebo automaticky pomocí dopravníku. Možná je rovněž rotace výrobků před kabinou.

Upravované vzduchové systémy

Stříkací kabina, která je konstruována v uzavřené verzi s rozšířeným, může být vybavena jednotkou pro úpravu náhradního vzduchu. Tímto způsobem můžeme udržovat teplotu a vlhkost vzduchu na konstantní úrovni a zajistit tak vysokou kvalitu výsledku postřiku a lepší pracovní prostředí pro operátory.

Kontaktujte nás pro více informací.

KONTAKTUJTE NÁS